UURIMUS – August 2006

Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul

Autorid: Kaja Põlluste, Margus Lember, Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

2002. aastal küsitleti 999 ja 2005. aastal 1446 Eesti alalist elanikku vanuses 15–74 aastat, et selgitada inimeste rahulolu arstiabiga. Küsitletud moodustasid esindusliku valimi, vastates nii sooliselt, vanuseliselt kui ka rahvuslikult struktuurilt Eesti rahvastikule. Olulist osa tervishoiuteenuste kättesaadavusega rahulolu kujunemises etendavad eriarstiabi kätte saadavusega seotud asjaolud, kuid tähtsal kohal on ka rahulolu perearstisüsteemiga. Tugevdades olemasolevat esmatasandi tervishoiusüsteemi ning tagades vajaduse korral õigusaktide nõuete kohase juurdepääsu eriarstiabile, on võimalik suurendada rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega.

Eesti Arst 2006; 85 (8): 500–509