MITMESUGUST – Aprill 2005

Arstid ja alternatiivmeditsiin

Autorid: Arvo Tikk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Avalikkuses leiavad sageli käsitlemist mitmesugused ravitsemise viisid, mida ei saa seostada tavapärase tõenduspõhise arstliku tegevusega. Osa inimeste hulgas on need populaarsed ja arvatakse, et need annavad ka soodsaid tulemusi. Sageli toetavad seda ajakirjanduses ilmuvad lood. Eesti Arstide Liidu (EAL) eetikakomiteelt on küsitud selgitust, kuivõrd niisugune tegevus on seostatav igapäevase arstliku praktikaga. EAL eetikakomitee arutas seda probleemi koos Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuametiga, kes litsentseerib arste ja korraldab järelevalvet arstide tegevuse üle. Arutelu näitas, et seoses arstide tegevusega on mitmeid probleeme, millele praegu ei ole ühest lahendust.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 294-296