MITMESUGUST – August 2006

Arstide palgad aastal 2006

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Juunis 2006 avaldas Sotsiaalministeerium tervishoiutöötajate palga analüüsi tulemused. Analüüsiti märtsis 2006 välja makstud töötasu keskmise tunnipalga järgi 53 haiglalt saadud andmete alusel. Aluseks oli haiglates töötava 3445 arsti, 6108 keskastme meditsiinitöötaja ja 3855 hooldustöötaja palgaandmed. Arvutati töötajatele makstav töötasu põhitunnipalga ja koos lisa tasudega makstud tunnipalga alusel.

Eesti Arst 2006; 85 (8): 551–552