PÄEVAKORRAL – Märts 2007

Arstide palgad tõusevad 1. aprillist

Autorid: Katrin Rehemaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

16. märtsil kirjutasid Eesti Haiglate Liit, valitsust esindav sotsiaalminister, Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit alla palgakokkuleppele. Eesti Arstide Liit (EAL) ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit (EKTK) sellele lepingule oma allkirja ei andnud. Miks?

Eesti Arst 2007; 86 (3): 155–156