PÄEVAKORRAL – September 2006

Arstiõppe ja residentuuri rahastamine aastatel 1994–2006

Autorid: Raul-Allan Kiivet, Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti taasiseseisvumisel, kui avanes võimalus ja tekkis kohustus ise planeerida ja juhtida Eesti tervishoidu, tehti hulk kaalukaid otsuseid. Kõige esimene ja otsustavam reform oli aastatel 1991–1992 ravikindlustusele üleminek, mis muutis arstiabi rahastamise läbipaistvaks ja stabiilseks ning tagas tervishoiusüsteemi tasakaalustatud
arengu.

Eesti Arst 2006; 85 (9): 559–563