MITMESUGUST – September 2004

Arstiteaduskonna molekulaarse ja kliinilise meditsiini keskus – Eesti ja Euroopa Liidu teaduse tippkeskus

Autorid: Allen Kaasik, Raivo Uibo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kaasaja teadust üle kogu maailma iseloomustab kõrgetasemeliste teadusgruppide liitumine tippkeskuste nimelistesse struktuuridesse (ingl Centre of Excellence). See võimaldab kontsentreerida ressursse ja luua piisav läbilöögipotentsiaal teaduse “kuumades” küsimustes. Ka Eesti Vabariigi teaduspoliitika üheks olulisemaks arenguks viimastel aastatel on olnud teaduse tippkeskuste süsteemi loomine ja konkreetsete tippkeskuste nimetamine. Selle tulemusena on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pinnalt võrsunud kaks tippkeskust: erinevatel institutsioonidel tuginev Eesti käitumis- ja terviseteaduste keskus ning ainult arstiteaduskonna struktuuriüksustest moodustunud molekulaarse ja kliinilise meditsiini keskus.

Eesti Arst 2004; 83 (9): 588–590