MITMESUGUST – September 2003

Arstiteaduskonna roll ja võimalused Eesti meditsiinis

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli eesmärgiks on rahvusvahelistumine ning teaduse ja hariduse edasise arengu tagamiseks olla tunnustatud konkurentsivõimeline rahvusvaheline teadusülikool. Eurointegratsioonist tulenevad suundumused on tinginud vajaduse määratleda ja planeerida ka arstiteaduskonna tulevikku. Vaatamata ühiskondlikule ebaühtlusele, mis kajastub nii vastuolulises meditsiinisüsteemi arengus kui raskustes kõrghariduse ja teaduse eelisarengu realiseerimises, on riigi ainsa meditsiinialast ülikooliharidust andva õppe- ja teaduskeskusena Tartu Ülikool vastutav kogu valdkonna arengu eest Eestis. Aastatepikkused vaidlused residentuuri rahastamise ja staatuse üle on alles nüüdseks leidnud seadusliku reguleerituse ja sellele vastava rahastamise. Sama problemaatiline on olnud ka kliinikumi kui ainsa diplomieelse õppebaasi õpetuskulude katmise süsteemi väljatöötamine; nüüdseks on see seadusega reguleeritud.