ÜLEVAADE – Aprill 2005

Arteriaalne hüpertensioon kui südame- veresoonkonnahaiguste oluline riskitegur

Autorid: Alar Irs, Rein Teesalu, Tiina Ristimäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arteriaalne hüpertensioon (AH) on arenenud maades peamine südameveresoonkonnahaiguste riskitegur. AH esinemissagedus kasvab seoses rahvastiku vananemisega.Praegu on kättesaadavad AHd mõjutavad ravimid. Siiski jääb suur osa haigeid alaravituks.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 277-282