MITMESUGUST – Mai 2008

Arvo Haug 70

Artikli PDF

Sissejuhatus

Dr Arvo Haug on sündinud 14. mail 1938 Tallinnas. TÜ arstiteaduskonna raviosakonna lõpetas ta 1963. a. Aastatel 1964–1968 sõitis ta merd laevaarstina. Järgnes töö ENSV Tervishoiuministeeriumi Ravi- ja Profülaktilise Abi Valitsuse ülema asetäitjana. Erialalt on juubilar psühhiaater, spetsialiseerunud seksuoloogiale ja psühhoteraapiale. Ta on suurte kogemustega tervishoiuorganisaator: 1979–1993 oli ta Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogiahaigla peaarst ja 1988–1992 täitis vabariigi peapsühhiaatri ülesandeid.

Eesti Arst 2008; 87(5):387