ÜLEVAADE – Jaanuar 2006

Asbestiprobleem Eestis lahendamata

Autorid: Hubert Kahn

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikli eesmärgiks on anda ülevaade asbestiprobleemist maailmas ja Eestis. Oma hinnatavate omaduste tõttu on asbest leidnud ulatuslikku kasutamist ehitustegevuses ja paljudes tööstusharudes. Tervisekahjulike omaduste tõttu (asbestoos, kopsu vähk, mesotelioom) on asbesti kasutamist järsult piiratud, eriti EL riikides. Asbestiga seonduvad uuringud Eestis katkesid 2000. aastal, kui nende tööde rahastamine lõpetati. Oluline on pooleli jäänud tööd jätkata: elimineerida asbest välis- ja töökeskkonnast, koostada asbestiga kokku puutunud töötajate register ja käivitada nende korrapärane monitoo ring, korraldada asbestoosi diagnostikat (senini on diagnoositud vaid 2 asbestoosijuhtu) jm.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 32–40