ÜLEVAADE – Oktoober 2008

Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest

Autorid: Maire Vasar, Mari Kivivare

Artikli PDF

Sissejuhatus

Enamikus tööstusriikides on astma las­te seas kõige levinum krooniline haigus, kuid vaatamata sellele on tõenduspõhi­seid andmeid selle haiguse kohta vähe. Viimasel kümnel aastal ei ole avaldatud ühtegi eranditult laste astmale keskendu­nud rahvusvahelist ravijuhendit. Seetõt­tu moodustasid Euroopa Allergoloogia ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia (EAACI) ning Ameerika Allergoloo­gia, Astma ja Immunoloogia Akadee­mia (AAAAI) eksperdirühma, kes töö­tas välja laste astma ravijuhendi, mida saaks kasutada nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika kliinilises praktikas. Kõne­aluses konsensusaruandes PRACTALL (PRACTicing ALLergology) antakse soovitusi farmakoloogiliseks raviks, al­lergeenide ja haigushoogude vältimiseks ning astmaalaseks teavitustööks.

Eesti Arst 2 008; 87(10):748−754