MITMESUGUST – Mai 2003

Astma Eesti täiskasvanud inimestel

Autorid: Aet Raukas-Kivioja, Evi Raukas, Helle-Mai Loit, Ingrid Täht, Jaak Põlluste, Lea Laht, Lii Jannus-Pruljan, Mari Meren, Tatjana Veideman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Astma kliiniline diagnoos on arenenud tervishoiusüsteemiga riikide elanike hulgas laialt levinud. Arsti diagnoositud astmat on leitud ligikaudu 5%-l uuritutest vanuses 20–44 aastat (1) ja rohkem kui 10%-l uuritud lastest (2). Astmat peetakse jõuka ühiskonna üheks sagedasemaks krooniliseks haiguseks. Astma levimuse märgatav
kasv viimastel aastakümnetel ja selle haiguse suhteliselt tagasihoidlikum esinemine vähem kindlustatud elanike hulgas viitab keskkonnategurite
osatähtsusele astma põhjusena (3).