UURIMUS – Juuli 2004

Atoopiline sensibiliseerumine täiskasvanud elanikkonna hulgas Tallinnas (FinEsS-uuringu tulemused)

Autorid: Aet Raukas-Kivioja, Elvi Lillak, Evi Raukas, Helle-Mai Loit, Ingrid Täht, Jaak Põlluste, Lea Laht, Lii Jannus-Pruljan, Mari Meren, Tatjana Veideman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringus hinnati atoopilise sensibiliseerumise levimust Tallinna täiskasvanud elanike hulgas, tuginedes 15 inhaleeritava allergeeniekstraktiga teostatud nahatorketesti tulemusele. Lisaks hinnati seoseid atoopilise sensibiliseerumise ning astma, allergilise riniidi ja/või konjunktiviidi ning hingamisteede sümptomite vahel. Leiti, et atoopilise sensibiliseerumise levimus Tallinnas (34,5%) paigutub erinevate Lääne-Euroopa riikide elanikkonna seas leitud levimuste vahemikku, olles keskmisest pigem suurem.

Eesti Arst 2004; 83 (7): 436–440