OMA SILMAGA – Mai 2018

Atüüpilise paiknemisega suur mediastinaalne retrotrahheaalne kilpnääre

Autorid: Benno et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(5):274–275