UURIMUS – Veebruar 2009

Bupropiooni augmentatsiooni toime estsitalopraamravi suhtes resistentsetel depressiivsetel patsientidel

Autorid: Veiko Vasar, Eduard Maron, Triin Eller, David J. Nutt

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üha enam on andmeid, et bupropioon on üks efektiivsemaid valikuid augmentatsiooniks neil depressiivsetel patsientidel, kes serotoniini tagasihaarde inhibiitoritele reageerivad osaliselt või mitteküllaldaselt. Käesolevas uuringus jälgiti bupropiooni augmentatsiooni efektiivsust ja talutavust estsitalopraamravile mittereageerinud patsientidel. Seisundi kliinilist raskusastet ja paranemist hinnati kahenädalase intervalliga, kasutades selleks erinevaid skaalasid. Patsiendid hindasid sümptomeid ja võimalikke kõrvaltoimeid enesehinnangulistel skaaladel. Sarnaselt eelnevate uuringutega leiti, et bupropiooni augmentatsioon oli üldiselt hästi talutav ja aitas edukalt saada ravivastust enamikul serotoniini tagasihaarde inhibiitori monoteraapia suhtes resistentsetel patsientidel. Melanhoolset tüüpi depressioon oli seotud ebapiisava või osalise ravivastusega estsitalopraamile. Tulemused toetasid seisukohta, et bupropioon on esmavaliku antidepressant melanhoolse depressiooni ravis.

Eesti Arst 2009; 88(2):82−90