ÜLEVAADE – Veebruar 2010

Bupropioonravi depressiooni korral: mono- ja kombinatsioonteraapia

Autorid: Eduard Maron, Triin Eller, Veiko Vasar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Bupropioon on ainus dopamiini ning noradrenaliini tagasihaarde inhibiitor, mis on näidustatud depressiivse häire ja aastaajast sõltuva meeleoluhäire raviks, olles kliiniliste uuringute põhjal niisama tõhus kui teised antidepressandid. Kakskümmend aastat kliinilist praktikat kinnitab bupropiooni ohutust ning efektiivsust, seega on ta kasutatav esimese valiku preparaadina. Üha enam tõendeid räägib ka bupropiooni kasutamise poolt juhtudel, kui depressiivne sümptomaatika serotoniini tagasihaarde inhibiitorite abil ei taandu või taandub vaid osaliselt. Mitmed uuringud kinnitavad bupropiooni eeliseid serotoninergiliste antidepressantide ees melanhoolsete sümptomite ravis. Ülevaates on keskendutud bupropioonravi eelistele depressiivsete patsientide ravis, et optimeerida selle kasutamist arstlikus praktikas.

Eesti Arst 2010; 89(2):113−119