PÄEVAKORRAL – Aprill 2017

C-hepatiidi epideemia likvideerimisstrateegia eesmärgid ja tegevusplaan Eestis aastaiks 2018–2030. Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi visioon

Autorid: Maimets et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2017; 96(4):192–193