HAIGUSJUHT – Oktoober

CLIPPERS – haigusjuht ja kirjanduse ülevaade

Autorid: Tuularu

Artikli PDF

Sissejuhatus

CLIPPERS (chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids syndrome) on põletikuline, arvatavalt autoimmuunse geneesiga haigusseisund, millele on iseloomulik eeskätt ajutüve ja -silla piirkonna põletikuline aktiivsus, sageli perivaskulaarse ruumi kontrasteerumisega, ning hea ravivastus glükokortikoidravile. Lähtudes põletikukollete asukohast, on enam esinevad sümptomid kõnnakuataksia, diploopia, düsartria. Lisanduda võivad tinnitus, nüstagmid, paraparees ja iiveldus. Histoloogiliselt esineb valdavalt T-lümfotsüütide põhjustatud perivaskulaarse ruumi põletikuline haaratus nii valge- kui ka hallaines. Diagnoosimise eeldus on, et koos esinevad sobiv radioloogiline, kliiniline (sh ravivastus hormoonravile) ja histoloogiline leid. Tüüpiliselt on haigus kroonilise kuluga, ägenemistega ning sel juhul on vaja pikaaegset immuunsupressiivset ravi. CLIPPERSi diagnoosimiseks puuduvad spetsiifilised diagnostilised biomarkerid, mistõttu on selle eristamine teistest sarnastest haigusseisunditest oluliseks väljakutseks. Artiklis on käsitletud CLIPPERSi haigusjuhtu koos kirjanduse ülevaatega.