ÜLEVAADE – Aprill

COVID-19 komplikatsioonid ja kriitilises seisus patsientide intensiivravi

Autorid: Lambut

Artikli PDF

Sissejuhatus

Koroonaviirushaigus-19-st (COVID-19) tingitud hospitaliseerimised on olnud meditsiinisüsteemile tõsiseks väljakutseks nii patsientide arvu kui ka intensiivravivajaduse tõttu. COVID-19-ga kriitilises seisundis patsientide intensiivravi on kompleksne ning nõuab kogu saadaoleva intensiivravi arsenali kasutamist. Üheks sagedasemaks probleemiks on äge hingamispuudulikkus. Seepärast on lisahapniku manustamine COVID-19 ravi
nurgakivi. Intensiivravis kasutatakse hingamise toetamiseks peamiselt suure pealevooluga ninakaudset hapnikravi või kopsude kunstlikku ventilatsiooni. Medikamentoosses ravis on paljudest läbiproovitud ravimitest sõelale jäänud ja tavapraktikasse rakendatud remdesiviir ja deksametasoon. Need ravimid toimivad vastavalt viiruse- ja põletikuvastasena. Vastunäidustuste puudumisel võiks iga patsiendi raviskeemi kuuluda ka antikoagulant, et vähendada trombembooliliste tüsistuste riski.