ÜLEVAADE – Juuni

COVID-19: mis on teada ja mida me ei tea, mis vajab lahendamist

Autorid: Tisler

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikkel põhineb Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli kursusel „Outbreak of the novel coronavirus causing COVID-19 and its implications around the world”, mille autor on läbinud. Teema käsitlemisel on kasutatud kursusel saadud teadmisi ja materjale, kuid artikkel sisaldab ka autori täiendusi ning viiteid ajakohasele teaduskirjandusele.