HAIGUSJUHT – September

COVID-19 pneumoonia foonil avaldunud peensoole obstruktsiooni põhjustanud tsütomegaloviirusenteriit

Autorid: Rõbakov et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tsütomegaloviirus (CMV) on herpesviiruste sugukonda kuuluv DNA-viirus. CMV on oportunistlik patogeen ning kliiniliselt väljendunud CMV-infektsioon on harv nähtus immuunkompetentsetel patsientidel. CMV tekitab sümptomaatilist infektsiooni põhiliselt vastsündinutel, elunditrasplantaadi retsipientidel, AIDSi-patsientidel ja intensiivravi patsientidel raske eluohtliku haiguse foonil (1). COVID-19 on viiruse SARS-CoV-2 põhjustatud infektsioonhaigus, mille kiire levik on viimase aasta jooksul tekitanud ülemaailmse pandeemia. COVID-19 mõju immuunsüsteemile ja selle seos oportunistlike infektsioonidega ei ole veel lõplikult selge. Alljärgnevalt on kirjeldatud meile teadaolevalt esimest COVID-19 pneumoonia ja CMV-enteriidist põhjustatud peensoole obstruktsiooni haigusjuhtu täiskasvanud patsiendil, kes oli stabiilses üldseisundis, varem immuunkompetentne ega vajanud intensiivravi.