MITMESUGUST – Juuni 2007

CPME* pressiteade. Raviteenus ei ole standardne kommertsteenus

Artikli PDF

Sissejuhatus

8. mail 2007 hääletas Euroopa Parlamendi siseturu ja tarbijakaitse komisjon raviteenuse taas teenuste direktiivi alla viimise poolt. Ettekandes „Raviteenuse direktiivist väljajätmise mõju ja tagajärjed” tegi üks parlamendiliige omaalgatusliku ettepaneku, milles ta kutsus Euroopa Komisjoni üles tegema omapoolset ettepanekut raviteenuse taaslisamiseks teenuste direktiivi valdkonda.

Eesti Arst 2007; 86(6):437