ÜLEVAADE – Märts 2010

D-vitamiin – taasleitud oluline tervisemõjur

Autorid: Mart Kull, Riina Kallikorm, Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

D-vitamiini avastamine on seotud rahhiidi laialdase levikuga 20. sajandi alguses. Kalamaksa antirahhiitiliste omaduste avastamine ning toiduainete rikastamine D-vitamiiniga aitasid rahhiidi möödunud sajandi keskpaigaks enam-vähem elimineerida. Viimase aastakümne jooksul oleme tunnistajaks aga D-vitamiini n-ö taasleidmisele seoses selle vitamiini mitmete uudsete toimete avastamisega inimorganismis. D-vitamiini madalat taset seostatakse nüüdseks suurema riskiga haigestuda kasvajatesse, diabeeti, sclerosis multiplex’i, infarkti, tuberkuloosi ja teistesse infeksioonidesse. Kaltsiumi bilansi parandamise ja lihasjõudluse tõusu läbi vähendab D-vitamiin osteoporoosist tingitud luumurde. Ülevaates on esitatud kehtivad seisukohad optimaalse ja D-vitamiini madala taseme defineerimisel ning andmeid hüpovitaminoosi levimuse kohta Eestis.

Eesti Arst 2010; 89(3):185−190