MITMESUGUST – Juuli-august 2010

Dabigatraan versus varfariin insuldi primaarses ja sekundaarses preventsioonis kodade virvendusarütmiaga haigetel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kodade virvendusarütmiaga (KVA) haigetel on suur risk haigestuda insulti, samuti on neil suur trombembooliliste kardiovaskulaarsete tüsistuste tekke ja kardiovaskulaarse surma risk.

Eesti Arst 2010; 89(7−8):510−511