MITMESUGUST – Veebruar 2007

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse koostamine

Autorid: Kaja Puusepp, Merit Velm, Stiina Liivrand

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikli eesmärgiks on anda tervishoiuasutustele juhiseid delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse vormistamise kohta.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 148–150