UURIMUS – Detsember 2006

Depressiooni esinemine perearsti patsientidel

Autorid: Anu Aluoja, Heidi-Ingrid Maaroos, Pille Ööpik, Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Depressioon on maailmas üks sagedasemaid psüühikahäireid ja prognoositakse, et aastaks 2020 on see südameveresoonkonnahaiguste järel olulisel kohal ka töövõimetuse põhjustajana. Seetõttu on oluline teada, milline on depressiooni esinemissagedus ning millised on selle häirega seostuvad põhilised tegurid. Üle-euroopalise depressiooni riskitegurite uurimisprojekti PREDICT raames Eestis tehtud uuring näitas, et depressiooni on esinenud viimase kuue kuu jooksul ligikaudu veerandil perearsti patsientidest ning viimase kuu jooksul peaaegu igal seitsmendal patsiendil. Sagedamini seostusid depressiooniga sellised tegurid nagu naissugu, töötus, pikaajaline raske haigus, majanduslik toimetulek ning negatiivsete elusündmuste olemasolu.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 811–816