ÜLEVAADE – Juuli 2005

Depressiooni ravimine esmatasandil

Autorid: Anu Aluoja, Heidi-Ingrid Maaroos, Pille Ööpik, Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Depressioon on üks sagedasem krooniline retsidiveeruv psühhiaatriline häire esmatasandi arstiabi kasutajatel. Töös uuriti perearstide ravimieelistusi depressiooni ravimisel koos eelistuse põhjendusega ning võrreldi perearstide ja psühhiaatrite määratud ravimeid. Selgus, et perearstid diagnoosisid üle poole ambulatoorselt diagnoositud depressioonidest ja nad määrasid 65% antidepressantidest. Perearstid
eelistasid depressiooni ravida selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) rühma kuuluvate ravimitega, mis moodustasid 76,8% nende määratud antidepressantidest. Perearstide ravimieelistused olid kooskõlas patsiendile spetsiifilise ravimi ratsionaalse valiku teguritega.

Eesti Arst 2005; 84 (7): 481–487