ÜLEVAADE – Detsember 2007

Detemirinsuliin – uus basaalinsuliin

Autorid: Tarvo Rajasalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Diabeedi insuliinravis kombineeritakse lühi- ja pikatoimelisi insuliinipreparaate. Esimesed jäljendavad insuliini vastust söögijärgsele veresuhkru sisalduse suurenemisele ja teised pidevat insuliini vabanemist, mis reguleerib glükoneogeneesi maksas ja lipolüüsi. Klassikalise pikatoimelise ehk basaalinsuliini – NPH-insuliini – olulisim puudus on hüpoglükeemia risk, mis on tingitud selle preparaadi mittefüsioloogilisest toimeprofiilist ja plasmakontsent ratsiooni suurest varieeruvusest. Uuemate pika toimeliste insuliinipreparaatide – glargiin- ja detemir insuliini – toimeprofiil on lähedasem insuliini füsioloogilisele toimele. Glargiininsuliini on Eestis edukalt kasutatud alates 2004. aastast, hiljuti sai patsientidele kättesaadavaks ka detemirinsuliin. Kliinilised uuringud on põhiliste detemirinsuliini eelistena klassikalise NPH-insuliini ees näidanud väiksemat veresuhkru varieeruvust ja väiksemat hüpoglükeemia, eriti öise hüpoglükeemia ohtu, samuti selle preparaadi neutraalset toimet kehakaalule.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 787–790