ÜLEVAADE – Detsember 2009

Diabeet ja suuõõne tervis

Autorid: Karin Keernik, Mare Saag

Artikli PDF

Sissejuhatus

Diabeeti haigestuvad kasvava sagedusega erinevas vanuses inimesed. Haigusega kaasnevad mikro- ja makrovaskulaarsed muutused. Tekkinud mikrotsirkulatsiooni ja metaboolsete häirete foonil kujunevad kõrvuti süsteemsete häiretega (nefropaatia, neuropaatia, retinopaatia, südame koronaarhaigus, perifeersete veresoonte haigused) välja ka komplikatsioonid suuõõnes nagu parodondi ja suulimaskesta haigused, kserostoomia ja põletava suu sündroom. Diabeedi komplikatsioonide, sh ka suuõõne patoloogiliste protsesside õigeaegne diagnoosimine ja ravi on määrava tähtsusega põhihaiguse heade ravitulemuste saavutamisel. Suu- ja hambahaiguste raviks võib diabeedihaigel hea glükeemilise kontrolli korral teostada raviprotseduure piiranguteta, järgides samu printsiipe kui teiste riskiga patsientide puhul. Eduka ravi eelduseks on oluline erinevate erialaarstide koostöö, et hoida patsiendi veresuhkru tase kontrolli all. Ning vastupidi: suuõõne tervise kindlustamine aitab kaasa parema metaboolse kontrolli saavutamisele. Oluline on parandada patsientide teadlikkust diabeedi ja suuõõne tervise seostest.

Eesti Arst 2009; 88(12):797−801