PÄEVAKORRAL – August 2015

Diplomijärgse arstiõppe reformimine: palju rääkimist, vähe kuulamist, kaotajaks jääb resident

Autorid: Rille Pihlak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2015; 94(7):401–403