TÄIENDUSKOOLITUS – Mai 2009

Diureetikumid arteriaalse hüpertensiooni ravis

Autorid: Maia Gavronski

Artikli PDF

Sissejuhatus

Diureetikume on hüpertensiooni ravis kasutatud juba pikka aega. Diureetikumide toimemehhanism põhineb peamiselt organismi vedelikumahu vähendamisel. Hüpertensiooni ravis kasutatakse kolme tüüpi diureetikume: tiasiidid, lingudiureetikumid ja kaaliumi säästvad diureetikumid. Sagedamini leiavad kasutamist tiasiidid, seda tänu nende täiendavale vasodilatoorsele efektile. Sagedasemateks kõrvaltoimeteks on hüponatreemia ja hüpokaleemia. Kaaliumi säästvatel diureetikumidel on kõrvaltoimeks hüperkaleemia, mis on oluline just halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel. Kuigi teised ravimirühmad (AKE inhibiitorid, Ca-kanali antagonistid jm) on diureetikumid juhtpositsioonilt tõrjunud, on neil endiselt arvestatav osa hüpertensiooni kombineeritud ravis.

Eesti Arst 2009; 88(5):370−375