ÜLEVAADE – Jaanuar 2008

Düsfaagia taastusravi ajuinsuldiga patsientidel

Autorid: Anne Uriko

Artikli PDF

Sissejuhatus

Neelamishäire ehk düsfaagia võib kaasneda nii äkki tekkinud neuroloogilise kahjustusega (ajuinsult jt) kui ka hiiliva kuluga neuroloogiliste haigustega. Ajuinsuldiga patsientidest esineb düsfaagiat 51–57%-l juhtudest. Düsfaagia ravi kuulub logopeedi tegevusvaldkonda. TÜ spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus lisaks tavapärastele neelamisfunktsiooni taastamise meetoditele rakendatud termaal-taktiilse stimulatsiooniga õnnestus kurgurefl eksi esilekutsumine 96%-l ning neelamisrefleksi esilekutsumine 80%-l juhtudest. Ateenas 2006. a sügisel peetud Euroopa düsfaagiakonverentsil peeti äärmiselt oluliseks mitte alustada düsfaagia ravi ainult sõeluuringu põhjal, mis lubab oletada neelamishäiret, vaid täpse videoröntgenoloogilise uuringu (diagnostika) alusel.

Eesti Arst 2008; 87(1):37−44