UURIMUS – Aprill 2012

E-viirushepatiidi viiruse antikehade esinemine Eesti inimestel. Katseuuring

Autorid: Valentina Tefanova, Tatjana Tallo, Tatjana Kuznetsova, Ljudmilla Priimägi, Jevgenia Epštein, Kuulo Kutsar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varem ei ole Eestis E-hepatiidiviiruse (HEV) antikehi veres määratud, samuti ei ole registreeritud E-hepatiidi haigusjuhte.
TAI viroloogia osakonnas määrati aastatel 1994–2006 mitmesugustel põhjustel uuritud ja seerumipanka kogutud vereseerumites E-hepatiidi IgG ja IgM antikehade esinemist. Kokku analüüsiti 1253 seerumiproovi.
IgG antikehad leiti 3,2%-s uuritud seerumitest, sagedamini vanematelt, üle 60 aasta vanustelt isikutelt võetud proovides (6%-l uuritutest).
Uuringu tulemused kinnitavad HEV-nakkuse olemasolu Eestis. Sagedamini on nakatunud üle 40aastased ja nii mehed kui ka naised.

Eesti Arst 2012; 91(4):177-180