KOOLITUSARTIKKEL – Veebruar 2016

Ealine maakuli degeneratsioon

Autorid: Maris Oll, Mall Parik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ealine maakuli degeneratsioon (age related macular degeneration, AMD ehk ARMD) on vanemas eas esinev silmapõhja patoloogiline muutus, mille korral kahjustub võrkkesta tsentraalne piirkond, kollatähn. Nimetatud haiguse korral esineb patsientidel raskusi lähedale vaatamisel, perifeerne nägemisteravus on üldjuhul säilinud. Tänu uute diagnostika- ja ravivõimaluste kasutuselevõtule on nägemisteravuse säilimise ja haiguse kulu stabiliseerimise prognoos paranenud.

Artiklis on antud ülevaade AMD tekkepõhjustest, kulust ning tänapäevastest diagnostika- ja ravivõimalustest.

 

Eesti Arst 2016; 95(2):112–119