MITMESUGUST – August 2005

Eelkooliealiste laste tervis vajaks hoolikamat jälgimist

Autorid: Laura Maran, Liisi Uder, Siiri Suits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontrolli hiljuti avaldatud tervishoiuvaldkonna auditis uuriti, kuidas on korraldatud eelkooliealiste laste tervise hoidmine ja edendamine ning kuidas saaks riik sellele võimalikult tulemuslikult kaasa aidata. Auditi ajendiks oli asjaolu, et seni on põhjendamatult vähe tähelepanu pööratud just eelkooliealiste laste tervisekorraldusele. Kuigi tasuta ravi on lastele tagatud, on selles vanuses väga suure tähtsusega ennetus
ja varajane haiguste avastamine. Selles vallas on aga Riigikontrolli hinnangul veel arenguruumi.