LISA – November 2009

Eesmine miniinvasiivne kirurgiline juurdepääs operatsioonideks selgroo torakaal- ja lumbaalpiirkonnas

Autorid: Taavi Toomela, Katrin Kõdar, Rasmus Allikvee

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ida-Tallinna Keskhaiglas on aastatel 2005–2009 tehtud 40 eesmise juurdepääsuga operatsiooni selgroo rinna- või nimmeosas. Neist eesmine nimmelülide fusioon (anterior interbody fusion) tehti 22-l ja lülikeha resektsioon koos lülikeha asendamisega (vertebral body replacement) 18 haigel. Operatsioonijärgsete röntgenogrammide põhjal implantaatide seisu hinnates peeti tulemust väga heaks 30 juhul, heaks 13-l, rahuldavaks 3-l ja halvaks 1 juhul. Rakendatud operatsioonimetoodika on pehmeid kudesid säästev, vähese verekaoga ja võimaldab haigete kiiret operatsioonijärgset mobiliseerimist.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):37−39