ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Eesnäärmevähi varane avastamine vajab senisest suuremat tähelepanu. Eksperdihinnang

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arenenud maades on eesnäärmevähk kõige sagedamini meestel diagnoositud vähivorm. Eesti Vähiregistri andmeil diagnoositi Eestis 2006. aastal 818 uut eesnäärmevähi juhtu, s.o 82,3 juhtu 100 000 inimese kohta.

Eesti Arst 2009; 88(10):686−688