UURIMUS – Juuni 2005

Eespöia koormusjaotus hallux valgus ’e deformatsiooniga naispatsientidel

Autorid: Maie Jürgel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hallux valgus (HV) on sageli esinev eespöia piirkonna deformatsioon. Muude põhjuste hulgas, mis soodustavad HV deformatsiooni teket ning sellega kaasneva valusündroomi väljakujunemist, on oluliseks teguriks biomehaanikahäired. Jalgade koormusjaotust uuriti 15-l hallux valgus’e deformatsiooniga naispatsiendil Footscan Scientific 3D Box aparatuuri abil, mis võimaldas objektiivselt hinnata ülekoormuse esinemist ja lokalisatsiooni eespöia piirkonnas. Lähtuvalt saadud andmetest on võimalik valmistada patsiendile sobivad individuaalsed ortopeedilised tallatoed eesmärgiga parandada pöia funktsionaalset seisundit.

Eesti Arst 2005; 84 (6): 398-401