LISA – Juuli-August 2008

Eesti 2. tüüpi diabeedi juhend 2008

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimase Eesti suhkurtõve diagnostika- ja ravijuhendi ilmumisest on möödas 8 aastat. Diabeedi klassifi katsiooni ja diagnoosimise alused ei ole vahepeal muutunud, küll aga on diabeedi ravis kasutusele võetud uusi ravimeid (suukaudseid ja insuliinipreparaate), samuti on ambitsioonikamaks muutunud diabeedi ravi eesmärgid ja südameveresoonkonnakahjustuste muude riskitegurite (düslipideemia, hüpertensioon) käsitlus suhkruhaigetel.

Eesti Arst 2008; 87(7−8):573−585