PÄEVAKORRAL – Jaanuar 2008

Eesti Arst küsib: 3 küsimust Sotsiaalministeeriumi kantslerile Riho Tapferile

Autorid: Siim Nahkur

Artikli PDF

Sissejuhatus

Siin saab välja tuua mitmeid prioriteete, kindlasti on selleks näiteks e-tervise projektide katsetamine ja käivitamine (digilugu, digiregistratuur, digiretsept ja pildipank). Valmima peab kliinikumi esimese etapi juurdeehitus. Tuleb valida, milliste haiglate ehitusprojekte alustada ELi tõukefondidest tuleva raha toetusel ning need käivitada. Valmistame ette rahvastiku tervise arengukava ja planeerime, mida ELi tõukefondide toel maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste tasandil ellu viia. Ees on olulised otsused ravimipoliitikas, kuna peame hakkama ELi retsepte tunnustama, tahame kaotada 50% soodustusega ravimitelt 200 krooni piiri. Kavas on uuendada psühhiaatrilise abi kontseptsiooni ning koolitervishoiu õigusruumi. Peame surmapõhjuste kogumise üle tooma ministeeriumi haldusalasse, Tervise Arengu Instituudile tuleb uus hoone ehitada. Valdkond on väga lai ning teemad erinevad.

Eesti Arst 2008; 87(1):12