PÄEVAKORRAL – Detsember 2004

Eesti Arst – üldmeditsiiniline teadusajakiri

Autorid: Tiiu Tomberg, Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst hakkas ilmuma 1922. aastal ja ta on keeruliste ajaloosündmuste keerises jäänud ellu ning säilitanud oma näo. Tänavu täitub 5 aastat ajakirja uue projekti käivitamisest. 24. novembril 2004 toimus Tartus Eesti Arsti toimetuskolleegiumi koosolek. Lisaks kolleegiumile olid kutsutud ka EAL eestseisuse liikmed, suuremate erialaseltside esindajad ning toimetuse liikmed. Vaagiti ajakirja senist tegevust ja tulevikuperspektiive. Sissejuhatava ettekande tegi peatoimetaja V. Sinisalu, sellele järgnes arutelu.