ÜLEVAADE – Veebruar 2005

Eesti arstid ja Euroopa Liit

Autorid: Külvar Mand

Artikli PDF

Sissejuhatus

Aastatel 1995–2001 töötas Euroopa Liidu aktiivsest töövõimelisest elanikkonnast 10% tervishoiuvaldkonnas. Tervishoid mõjutab regionaalset arengut ja majanduskasvu. Euroliidus on probleemiks tervishoiutöötajate vananemine: ajavahemikul 1995–2000 kasvas seal üle 45aastaste arstide arv 57%. Tervishoiutöötajate puudujääki saaks korvata koolitatavate arvu suurendamise, nende aktiivse värbamise ja erialale kinnistamise kaudu. Samas on vajalik täiendavalt investeerida meditsiiniõppesse.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 98-100