EESTI ARSTIDE LIIDUS – Oktoober 2003

Eesti arstid Maailma Arstide Liidu üldkogul

Autorid: Indrek Oro

Artikli PDF

Sissejuhatus

10.–14. septembrini võõrustas Soome Arstide Liit Helsingis Maailma Arstide Liidu (World Medical Association, WMA) peaassambleed. Esinduslik aastakoosolek toimus Helsingis teist korda. Esmakordselt peeti WMA peaassamblee Soome pealinnas 1964. aastal. Toona kujunes sellest ajalooline sündmus seoses arstiteaduslike inimuuringute eetiliste normide ehk Helsingi deklaratsiooni heakskiitmisega. Eestist oli Soome Arstide Liit kutsunud vaatlejana kohale kaks esindajat: Eesti Arstide Liidu presidendi Andres Korgi ja allakirjutanu.