UURIMUS – November 2002

Eesti arstide arusaamu üleminekueast ja vastutuse jagunemisest selle käsitlemisel

Autorid: Elina Hemminki, Helle Karro, Sirpa-Liisa Hovi, Tiina Karttunen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üheks oluliseks naiste tervishoiu valdkonnaks on üleminekueaga kaasnevate häirete käsitlus ja ravi. Arstide suhtumine klimakteeriumisse ja ravi vajalikkusesse sellel perioodil on erinev. Samuti pole selge, kas klimakteerilisi häireid peaks ravima günekoloog või perearst. Artiklis on analüüsitud Eesti naistearstide ja perearstide suhtumist üleminekueasse, nende hinnanguid erinevate ravimeetodite, omavahelise tööjaotuse ja erialase koolituse kohta.

Eesti Arst 2002; 81 (11): 705–709