MITMESUGUST – Juuni 2006

Eesti Arstide Koda 1934–1940

Autorid: Ken Kalling

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arstide Koda asutati 8. detsembril 1934. a. Järgmisest aastast tööle hakanud kodumaise arstkonna korraldamisel olulist rolli mänginud institutsioon on paraku leidnud tagasihoidlikku meenutamist. Võtkem seda viga parandada, eriti kui nii mõnigi omal ajal koja loomiseni viinud probleem oli aktuaalne veel hiljuti (1), võib-olla tänapäevalgi. Käesolev kirjutis ei pretendeeri siiski sõna sekka ütlema kaasaja Eesti meditsiini ja tervis hoidu puudutavates diskussioonides, piirdudes tõdemusega, et olukord kunagise koja ümber oli küllaltki mitmetahuline.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 403–411