MITMESUGUST – Juuli 2005

Eesti arstide “kõrged” palgad

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Selle aasta juunikuus avaldas Sotsiaalministeerium tervishoiutöötajate palga analüüsi tulemused. Esmapilgul võib selle üle vaid rõõmu tunda – arstide keskmine tunnitasu Eestis on 103 kr ja kuupalk 17 342 kr. Kahjuks vaid esmapilgul. Ministeerium analüüsis 49 haiglalt saadud töötajate palgaandmeid 2005. a märtsikuus makstud tasude alusel. Kokku esitati andmed 3374 arsti, 6371 õendustöötaja ja 3816 hooldaja kohta.