EESTI ARSTIDE LIIDUS – Jaanuar 2005

Eesti Arstide Liidu delegatsioon käis külas Taiwani arstidel

Autorid: Vallo Volke

Artikli PDF

Sissejuhatus

29. septembrist kuni 5. oktoobrini 2004 külastas EALi delegatsioon Taiwani. Meie delegatsiooni kuulusid Andres Kork, Indrek Oro ja allakirjutanu. Viibisime seal kohalikke rahvusvahelistest suhetest huvitatud arste ühendava organisatsiooni TIMA (Taiwan International Medical All iance) kutsel. Tegemist oli vastukülaskäiguga: TIMA delegatsioon külastas Eestit mõned kuud varem taotlemaks EALi toetust Taiwani soovile saada WHOs vaatlejastaatus.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 68-69