MITMESUGUST – November 2007

Eesti Arstide Liidu ja Sotsiaalministeeriumi pressiteated

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sotsiaalminister Maret Maripuu ei ole vastanud Eesti Arstide Liidu (EAL) ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu (EKTK) ettepanekutele konsulteerida töörahu säilitamise võimaluste üle tervishoius.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 905–907