PÄEVAKORRAL – Mai 2008

EESTI ARSTIDE LIIDU tegevuse taastamise 20. aastapäev 13. juunil Tartus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arstideseltside Liit asutati 21. veebruaril 1921. aastal ja organisatsiooni tegevus keelati 1940. aasta sügisel. 11. juunil 1988 toimus Tallinnas Eesti Arstide Liidu esimene üldkogu koosolek. Tartu Arstide Liit taasasutati 16. mail ja Tallinna Arstide Liit 15. juulil 1988.