EESTI ARSTIDE LIIDUS – Detsember 2004

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arstide liidu üldkogu pidas korralise aastakoosoleku 4. detsembril Haapsalus. Üldkogu kinnitas EAL tegevuse aruanded, kehtestas 2005. aasta liikmemaksu ja eelarve. Liikmemaks tõuseb peamiselt streigifondi osa suurenemise tõttu, kasvavad ka organisatsiooni tegevuskulud, eelkõige soovime arendada tööd arstieetika valdkonnas.